PHỤ KIỆN ỐNG NHIỆT PP-R

HOT

PHỤ KIỆN ỐNG NHIỆT PP-R

668,330 ₫

689,000 ₫

Vật liệu: Random Polypropylene

Kích cỡ: Từ DN 20 mm đến DN 160mm

Vật liệu: Random Polypropylene

Kích cỡ: Từ DN 20 mm đến DN 160mm

Mua hàng

PHỤ KIỆN NỐI REN

 • Vật liệu: Random Polypropylene
 • Kích cỡ: Từ DN 20 mm đến DN 160mm
 • Áp suất làm việc: 2.5bar
 • Tiêu chuẩn: DIN 8077 – 8078; iso 9001:2008
 • Mầu sắc: Trắng, xanh
 • Mối nối: Nối ống và bộ phận nối mối nối socket bằng hàn nhiệt socket
 • Vật liệu: Random Polypropylene
 • Kích cỡ: Từ DN 20 mm đến DN 160mm
 • Áp suất làm việc: 2.5bar
 • Tiêu chuẩn: DIN 8077 – 8078; iso 9001:2008
 • Mầu sắc: Trắng, xanh
 • Mối nối: Nối ống và bộ phận nối mối nối socket bằng hàn nhiệt socket
Mua hàng