THIẾT BỊ PHÒNG TẮM

BÀN CẦU 01 KHỐI C10037- TERRANOVA

Kích thước X:Y:L : 740 x 450 x 550

Kích thước X:Y:L : 740 x 450 x 550

Mua hàng

BÀN CẦU 02 KHỐI C1163 - VANDORIA

5,490,000 ₫

Kích thước X:Y:L : 735 x 390 x 775

Kích thước X:Y:L : 735 x 390 x 775

Mua hàng

ÀN CẦU 02 KHỐI C12377- CHLOE

10,090,000 ₫

KT: 410 x 710 x 745 mm

KT: 410 x 710 x 745 mm

Mua hàng

BÀN CẦU 02 KHỐI (ĐẶT GÓC) C17017 - SPACE SOLUTION

17,690,000 ₫

Kích thước X:Y:L : 755 x 460 x 730

Kích thước X:Y:L : 755 x 460 x 730

Mua hàng

BÀN CẦU 01 KHỐI C10047 - PARAGON

25,290,000 ₫

Kích thước X:Y:L : 760 x 500 x 540

Kích thước X:Y:L : 760 x 500 x 540

Mua hàng

BÀN CẦU KÉT LIỀN C10077 – GLACIER

30,290,000 ₫

KT: 520 x 765 x 683 mm

KT: 520 x 765 x 683 mm

Mua hàng