ỐNG NHỰA UPVC

Ống Nhựa UPVC

  • Ống nhựa uPVC EuroPipe được sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 6151-2:2002/ ISO 4422-2:1996,
  • TCVN 8491- 2:2011/ ISO 1452-2:2009. Toàn bộ quá trình sản xuất của EuroPipe được kiểm soát nghiêm ngặt bằng hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn ISO 9001:2008.
  • Áp suất làm việc: 4bar, 5bar, 6bar, 8bar, 10bar, 12,5bar, 16bar, 25bar
  • Ống nhựa uPVC EuroPipe được sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 6151-2:2002/ ISO 4422-2:1996,
  • TCVN 8491- 2:2011/ ISO 1452-2:2009. Toàn bộ quá trình sản xuất của EuroPipe được kiểm soát nghiêm ngặt bằng hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn ISO 9001:2008.
  • Áp suất làm việc: 4bar, 5bar, 6bar, 8bar, 10bar, 12,5bar, 16bar, 25bar
Mua hàng