PHỤ KIỆN HDPE

PHỤ KIỆN GIA CÔNG HPDE

 • Vật liệu: PE 100
 • Kích cỡ: Từ DN 110mm đến DN 1200mm
 • Áp suất làm việc: 0.6bar, 1.0bar, 1.6bar
 • Tiêu chuẩn: TCVN7305-3:2008; ISO4427-3:2007
 • Màu sắc: Màu đen, sọc xanh
 • Góc: Có tất cả các góc độ khác nhau tùy theo yêu cầu.
 • Mối nối : Nối ống với phụ kiện bằng mối hàn
 • Vật liệu: PE 100
 • Kích cỡ: Từ DN 110mm đến DN 1200mm
 • Áp suất làm việc: 0.6bar, 1.0bar, 1.6bar
 • Tiêu chuẩn: TCVN7305-3:2008; ISO4427-3:2007
 • Màu sắc: Màu đen, sọc xanh
 • Góc: Có tất cả các góc độ khác nhau tùy theo yêu cầu.
 • Mối nối : Nối ống với phụ kiện bằng mối hàn
Mua hàng

PHỤ KIỆN ĐÚC

 • Vật liệu: PE 100
 • Kích cỡ: Từ DN 20mm đến DN 1200mm
 • Áp suất làm việc: 1.0bar, 1.25bar, 1.6bar
 • Tiêu chuẩn: TCVN 7305-3:2008; ISO 4427-3:2007
 • Màu sắc: Đen
 • Mối nối: Nối ống với phụ kiện bằng hàn hay bằng bích.
 • Vật liệu: PE 100
 • Kích cỡ: Từ DN 20mm đến DN 1200mm
 • Áp suất làm việc: 1.0bar, 1.25bar, 1.6bar
 • Tiêu chuẩn: TCVN 7305-3:2008; ISO 4427-3:2007
 • Màu sắc: Đen
 • Mối nối: Nối ống với phụ kiện bằng hàn hay bằng bích.
Mua hàng

PHỤ KIỆN KHỚP NỒI VÀ REN

Vật liệu: PE 100

Kích cỡ: Từ DN 20mm đến DN 110mm

Áp suất làm việc: 16bar

Tiêu chuẩn: TCVN 7305-3:2008; ISO 4427-3:2007

Mầu sắc: Đen

Mối nối: Nối ống với phụ kiện bằng khớp nối và ren.

Vật liệu: PE 100

Kích cỡ: Từ DN 20mm đến DN 110mm

Áp suất làm việc: 16bar

Tiêu chuẩn: TCVN 7305-3:2008; ISO 4427-3:2007

Mầu sắc: Đen

Mối nối: Nối ống với phụ kiện bằng khớp nối và ren.

Mua hàng